Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Η ιστοσελίδα των Ελλήνων Κοινωνιολόγων για την κατάθεση και ανταλλαγή διδακτικών προτάσεων από όσους διδάσκουν κοινωνικές επιστήμες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μία πρωτοβουλία του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων - Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας, την αποτελεσματικότερη μύηση των εφήβων στην κοινωνιολογική σκέψη και την ανάδειξη της δουλειάς των εκπαιδευτικών - κοινωνικών επιστημόνων στην τάξη. http://greeksociologyteachers.weebly.com/