Τετάρτη 8 Αυγούστου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Περ. Ενότητα Κιλκίς
(Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί)
- 01 θέση Π.Ε. Κοινωνικού Επιστήμονα (ή Τ.Ε. !) με αντικείμενο "«Καλλιεργώντας νέες ιδέες» Πρόγραµµα ανάπτυξης της αγροτικής καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας" στο Δήμο Κιλκίς.
- 01 θέση Π.Ε. Κοινωνικού Επιστήμονα (ή Τ.Ε. !) με αντικείμενο "«Νέα προοπτική ζωής» Πρόγραµµα ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας των ΑµεΑ" στο Δήμο Κιλκίς.