Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Υστερα από την υπ' αριθμ. 2210/09−08−2012 διατύπωση γνώμης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ο υφυπουργός Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου, υπέγραψε απόφαση , με την οποία τροποιείται-συμπληρ'ωνεται η υπ' αριθμ. 118842/ Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) ως ακολούθως: 1. Το μάθημα «Πολιτειακή Παιδεία», που προβλέπεται ως μάθημα βασικών ικανοτήτων στην Α΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως A΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ13 και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ10 και ακολούθως σε εκείνους του κλάδου ΠΕ09. 2. Το μάθημα «Ερευνητική Εργασία (Project)», που προβλέπεται ως μάθημα βασικών ικανοτήτων στην Α΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και ως μάθημα βασικών δεξιοτήτων στην Α΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ ανεξαρτήτως κλάδου−ειδικότητας. Διδάσκεται ταυτόχρονα από δύο (2) εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία), ένας εκ των οποίων απαραίτητα θα είναι εκπαιδευτικός κλάδου−ειδικότητας αντίστοιχου των θεσμοθετημένων τομέων ή ειδικοτήτων που προβλέπονται για τα ΕΠΑ.Λ. 3. Το μάθημα «Αγωγή Υγείας−Πρώτες Βοήθειες», που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής στην Α΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ14 (01, 02, 03, 06) και ΠΕ18 (04, 07, 08, 09, 10, 11, 21, 24, 25, 33, 37, 39) και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ11 και ακολούθως σε όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς ΠΕ, οι οποίοι ανεξαρτήτως κλάδου−ειδικότητας έχουν επιμορφωθεί σε θέματα Αγωγής Υγείας ή έχουν αναλάβει την υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. 4. Το μάθημα «Βασικές Εφαρμογές Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων», που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής στην Α΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ14.04 και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ14.05 και ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 36). 5. Το μάθημα «Ειδική Θεματική Δραστηριότητα», που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής στη Β΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως Α΄ ανάθεση σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ μαθημάτων ειδικότητας και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ μαθημάτων Γενικής Παιδείας. Το μάθημα διδάσκεται ταυτόχρονα από δύο (2) εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία) ΠΕ κλάδου−ειδικότητας αντίστοιχου των τομέων που λειτουργούν στο κάθε ΕΠΑ.Λ. Ο πρώτος διδάσκων είναι απαραίτητα εκπαιδευτικός ΠΕ κλάδου−ειδικότητας του αντίστοιχου τομέα. O δεύτερος διδάσκων δύναται και να είναι εκπαιδευτικός ΠΕ κλάδου−ειδικότητας άλλου τομέα ή μαθημάτων Γενικής Παιδείας, υπηρετών στη σχολική μονάδα. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΕΚ 4-11-2012


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΕΚ 4-11-2012

Θεμα: Υποψηφιότητες
Αγαπητέ/ή Συνάδελφε


Οι εκλογές για τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας αποφασίστηκαν από την εκλογικό απολογιστική Γ.Σ. της 29-9-2012 να γίνουν με το παλιό καταστατικό, την Κυριακή 4 Νοέμβρη 2012. Υποψηφιότητες μπορούν να καταθέτουν στην Εφορευτική Επιτροπή όσοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι μέχρι την Κυριακή 7-10-2012. Για λόγους διευκόλυνσης , μπορούν οι υποψήφιοι να στείλουν την αίτηση (όνομα επώνυμο τηλ επικοινωνίας και υπογραφή )για υποψηφιότητα στο φαξ του ΣΕΚ 2103255521, η στο εμαιλsek@sociology.gr. Επίσης στα γραφεία του ΣΕΚ Εάν οφείλετε συνδρομές μπορείτε να τις εξοφλήσετε μόνο με ταχυδρομική επιταγή στην ως άνω δ/νση του Σ.Ε.Κ. Για να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι όσοι χρωστούν περισσότερα από δύο χρόνια συνδρομές, πρέπει να πληρώσουν για τα έτη 2011 και 2012 (δηλαδή 20+20 = 40€) ή ακόμα, αν αντιμετωπίζουν οικονομική δυσχέρια, μπορούν να κάνουν επανεγγραφή με 10€ και να πληρώσουν και για το 2012 (δηλαδή 10+20 = 30€).
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι , από τις 01/01/2012 τα χρήματα των εγγραφών και συνδρομών θα κατατίθενται στον λογαριασμό του Σ.Ε.Κ. 442 04003138 92 (ΙΒΑΝ : GR94 0432 0730 0044 2040 0313 892) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ η στα γραφεία του ΣΕΚ. Παρακαλούμε μην στέλνετε ταχυδρομικές επιταγές

Για την Εφορευτική Επιτροπή
Η Πρόεδρος: Αντωνιάδου Τζένη
Η Γραμματέας: Κουλέτου Ελσα
Μέλη: Κατσά Αλίκη, Τούτσης Μελέτης, Χατζημπούσιος Φιλήμων.

Τετάρτη 8 Αυγούστου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Περ. Ενότητα Κιλκίς
(Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί)
- 01 θέση Π.Ε. Κοινωνικού Επιστήμονα (ή Τ.Ε. !) με αντικείμενο "«Καλλιεργώντας νέες ιδέες» Πρόγραµµα ανάπτυξης της αγροτικής καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας" στο Δήμο Κιλκίς.
- 01 θέση Π.Ε. Κοινωνικού Επιστήμονα (ή Τ.Ε. !) με αντικείμενο "«Νέα προοπτική ζωής» Πρόγραµµα ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας των ΑµεΑ" στο Δήμο Κιλκίς.

Κυριακή 22 Ιουλίου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική Θυρίδα: 40 187
Ταχυδρομικός Κώδικας: 546 10
URL: http://www.sociologists.gr,

ΡΟΥΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΝ:6936192437
croubidis@gmail.com
ΠΕΥΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΙΝ:6945877013       E-MAIL: spefk@yahoo.gr
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΙΝ:6937677315                              
ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΙΝ:6976694868                                       
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΝ:6944474333